Nov 222012
 

One of the first days in NYC, just started school at ICP. My friend and classmate Angelika.

En av de första dagarna i NYC, precis börjat skolan på ICP. Min vän och klasskamrat Angelika.

Angelika in Central Park close to E86th Street.

© Peter Lindberg 1996

Leave a Reply

%d bloggers like this: