Oct 252012
 

I don’t know what kind of tree this used to be but it sure looks wonderful in the afterlife. Trees that die does become hosts to new life just as anything else that dies. The circle of life. Some trees does this better than other, keeps standing for years and years as the bark peels off and reveals the pale wood underneath. Branches becomes claws trying to catch the clouds. Enough talking. Now just enjoy.

Jag vet inte vad för slags träd det brukade vara, men det fantastiskt i livet efter detta. Träd som dör blir värdar till nytt liv precis som allt annat som dör. Livets cirkel sluts. Vissa träd gör detta bättre än andra, fortsätter att stå åratal medan barken faller av och visar det bleknande trät under. Grenar blir klor som försöker fånga molnen. Nog pratat. Håll till godo.

//Peter

Dead tree grasping the clouds

Dead tree grasping the clouds

© Peter Lindberg 2005

Leave a Reply

%d bloggers like this: