Categories
Politics & The Art The World In My Eyes...

We remember…

Summer. It’s September and now summer is officially over for this year. And it wasn’t much of a summer this year. A few warm days but mostly cold and wet. Scientists have found a shift in the Gulf Stream. Climate change. Guess summers as we knew they are just a memory due to coal- and oil-burning. It’s your fault, and mine. The only way to stop this is to change how we live. Are you ready or would you rather let the Earth succumb than change how your lifestyle?

Sommar. Nu är den officiellt över för i år. Och det var inte mycket till sommar. Några få varma dagar men annars mest kallt och  fuktigt. Forskare har funnit att Golfströmmen försvagats på grund av människans klimatpåverkan. Sommar som vi minns den är ett minne blott, det kommer bara bli värre på grund av olje- och-kolförbränning. Ditt fel, och mitt. Det enda sättet att stoppa utvecklingen är att ändra livsstil. Är du redo eller låter du hellre jorden förgås?

Under the tree

© Peter Lindberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *